Unde sa începei un sondaj în varicoza. Unde sa începei un sondaj în varicoza. Chirurgie vasculară - Clinica Roua Ploiesti, Romania


unde sa începei un sondaj în varicoza

Transmiterea în termen util a datelor trimestriale privind balanța de plăți este o condiție prealabilă a elaborării acestor conturi trimestriale europene. Prezentul regulament precizează în special informațiile statistice pe care Comisia trebuie să le obțină din partea statele membre pentru realizarea statisticilor comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe.

unde sa începei un sondaj în varicoza

În scopul elaborării și diseminării acestor statistici comunitare, Comisia și statele membre se consultă reciproc cu privire la calitatea datelor furnizate și a diseminării acestora.

În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut în articolul menționat, prezentul regulament se limitează numai ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. Articolul 2 Transmiterea datelor 1 Statele membre transmit Comisiei Eurostat datele privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe, în conformitate cu anexa I.

Aceste date sunt definite în anexa II. Articolul 3 Sursa datelor 1 Statele membre colectează informațiile solicitate în conformitate cu prezentul regulament prin utilizarea tuturor surselor pe care le consideră relevante și utile.

unde sa începei un sondaj în varicoza

Acestea pot include sursele de date administrative, cum ar fi registrele de întreprinderi. Articolul 4 Criterii de calitate și rapoarte 1 Statele membre iau toate măsurile rezonabile pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității datelor transmise în conformitate cu standardele de calitate comune.

Calitatea datelor transmise este evaluată de Comisie pe baza rapoartelor de calitate cu concursul Comitetului pentru balanța de plăți menționat la articolul Această evaluare se trimite Parlamentului European pentru informare.

unde sa începei un sondaj în varicoza

Comisia notifică Parlamentului European și celorlalte state membre orice comunicare de acest tip. Articolul 5 Fluxul datelor Înainte de a fi transmise Comisiei Eurostatstatisticile care urmează să fie realizate se grupează pe următoarele fluxuri de date: a.